Loading posts...
  • Vesayet ve Vasi Kavramları

    Vesayet, anne veya babasının velayeti altında bulunmayan küçük çocukların ya da yasal hakları sınırlandırılmış olan kişilerin (kısıtlıların) hem kişisel hem de maddi haklarının korunmasını amaçlayan ve kamu görevi sayılan hukuki bir kurumdur.…