Loading posts...
  • İstihkak Davalarında İspat

    Mülkiyet hakkı, hukuk kurallarının sınırları içerisinde sahibine en geniş yetkileri veren ayni bir haktır. İstihkak davası da mülkiyet hakkını korumak maksadıyla, malikin eşya üzerindeki mülkiyet hakkını, malını haksız olarak elinde bulunduran üçüncü…

  • Kadın İçin Bekleme Süresinin (İddet Müddetinin) Kaldırılması

    Halk arasında iddet müddeti olarak da bilinen kadın için bekleme süresi, evli bir kadının boşandıktan sonra yeniden evlenemeyeceği süredir. Bekleme süresi, birçok kadın için kendini esaret altında hissettiği, psikolojik bir durumdur. Bu…

  • Vesayet ve Vasi Kavramları

    Vesayet, anne veya babasının velayeti altında bulunmayan küçük çocukların ya da yasal hakları sınırlandırılmış olan kişilerin (kısıtlıların) hem kişisel hem de maddi haklarının korunmasını amaçlayan ve kamu görevi sayılan hukuki bir kurumdur.…