Loading posts...
  • Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü

    Hasta ile hekim arasındaki ilişkin hukuki niteliği hususunda doktrin de çeşitli tartışmalar olsa da, genel kabul gören görüş bu sözleşmenin vekâlet sözleşmesi olduğu yönündedir. Nitekim hekim ile hasta arasında kurulan bu sözleşmede…