Hukuk Notları

Büromuz, faaliyet gösterdiği tüm çalışma alanlarında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla güncel ve pratik hukuk notları hazırlamaktadır. Her türlü hukuki kaynaklar kullanılarak hazırlanan ve özet açıklamalar içeren hukuk notlarımız, Müvekkillerimizi bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

İstihkak Davalarında İspat

Mülkiyet hakkı, hukuk kurallarının sınırları içerisinde sahibine en geniş yetkileri veren ayni bir haktır. İstihkak davası da mülkiyet…

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesinin Değerlendirilmesi

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) kapsamında esaslı değişiklikler yapılmış olmasına rağmen uygulamada karışıklık…

Korona Virüsünün Kira Sözleşmelerine Etkisi Ve Uyarlama Davası

Türk Hukuk sistemimizde, sözleşmeler bakımından geçerli olan ilke, sözleşme (özgürlüğü) serbestisidir. Bu ilke taraflara, herhangi bir sözleşmeyi yapıp…

7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Yapılan Değişiklikler

Son günlerde hukukçuları ve kamuoyunu meşgul eden en önemli gelişmelerden biri, 15.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren…

Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) 1. maddesinde, Avukatlık “kamu hizmeti ve serbest bir meslek” olarak tanımlanmakla birlikte, işbu Kanun’un 35.…

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İş Kanunu Ve İşsizlik Sigortası Kanununa Getirilen Değişikliklere İlişkin Hukuki Değerlendirmelerimiz

Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında son olarak TBMM tarafından 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete ile 7224 sayılı…

Koronavirüs (Covi-19) Salgını Sebebiyle İşlenen Verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından İncelenmesi

Bilindiği üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişilerin sahip olduğu her türlü veriyi korumayı amaçlar ve bu konuyla…

Ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kapsamında Alınan Tedbirlerin İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündelik hayat ile iş ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle…

30.03.2020 Tarihli Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (“HSK”), Corona Virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, 13.03.2020 tarihinde tutuklu işlere yönelik soruşturma ve…

Kadın İçin Bekleme Süresinin (İddet Müddetinin) Kaldırılması

Halk arasında iddet müddeti olarak da bilinen kadın için bekleme süresi, evli bir kadının boşandıktan sonra yeniden evlenemeyeceği…